Phi thuyền cassini bay giữa sao thổ và vành đai của nó

Phi thuyền cassini bay giữa sao thổ và vành đai của nó Phi thuyền cassini Cassini–Huygens là một phi vụ tàu không gian robot hợp tác bởi NASA/ESA/ASI với nhiệm vụ nghiên cứu Sao Thổ và các vệ tinh tự nhiên của nó. Con tàu này gồm hai module chính: tàu quỹ đạo...

Lời khuyên cho Ngày Trái Đất 2017

Lời khuyên cho Ngày Trái Đất 2017 Chúc mừng Ngày Trái Đất năm 2017! Hôm nay, chúng ta tôn vinh trái đất rộng lớn, rộng lớn đó là thế hệ bền vững trước chúng ta và tiếp tục nuôi dưỡng cuộc sống và gây cảm hứng cho sự tự hỏi. Với ước...

1 2 3 4 5 > >>>